Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2018-2019

BA CÔNG KHAI

TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO CÁC BÉ KHỐI LÁ NĂM HỌC 2017-2018

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

CÁC BÉ TRẢI NGHIỆM – THỰC HÀNH PHÒNG MÁY CỦA TRƯỜNG

TRƯỜNG MN BÌNH HÒA THAM GIA HỘI THI GVDG-CDG GIẢI THƯỞNG VÕ MINH ĐỨC

CÁC BÉ KHỐI LÁ ĐI THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HÒA 2

THAM GIA HỘI THI “AEROBIC MĂNG NON” VÀ “MÚA HÁT DÂN CA” TX THUẬN AN 2018

welcome mam non 1