Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ 8/3

VUI ẨM THỰC XUÂN 2019

VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019

THAM DỰ TỔNG KẾT HỘI THI GVDG-CDG CẤP THỊ

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG

Bé vui ngày 22/12/2018

Tham gia Hội thi GVDG-CDG cấp Thị xã-Năm học 2018-2019

TUYÊN TRUYỀN SỮA HỌC ĐƯỜNG ĐẾN PHHS

welcome mam non 1