Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

CÁC BÉ TRẢI NGHIỆM – THỰC HÀNH PHÒNG MÁY CỦA TRƯỜNG

TRƯỜNG MN BÌNH HÒA THAM GIA HỘI THI GVDG-CDG GIẢI THƯỞNG VÕ MINH ĐỨC

CÁC BÉ KHỐI LÁ ĐI THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HÒA 2

THAM GIA HỘI THI “AEROBIC MĂNG NON” VÀ “MÚA HÁT DÂN CA” TX THUẬN AN 2018

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON BÌNH HÒA – NHIỆM KỲ 2017-2020

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ 8/3

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN – TRƯỜNG MẦM NON BÌNH HÒA NĂM 2017 – 2018

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG – TRƯỜNG MN BÌNH HÒA 2017 – 2018

welcome mam non 1