Ngày 10/7/2018 vào lúc 8 giờ tại hội trường Trường MN Bình Hòa tổ chức  lễ kết nạp đảng viên mới là cô Trần Thị Thu Hà.

Ngày 13/6/2017 Chi bộ trường mầm non Bình Hòa, tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

HINH ANH 001

 

 

17 giờ ngày 07/3/2018 trường Mầm non Bình Hòa tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ 8/3 nhằm ôn lại truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Thông qua đó tổ chức các tổ công đoàn thi Phụ nữ năng động (nhảy theo nhạc) và Phụ nữ đảm đang (thi nấu ăn).

IMG_1520432756224_1520433309757

IMG_1520432758322_1520433310379

IMG_1520432762696_1520433311328

IMG_1520432766185_1520433311886

IMG_1520432769061_1520433312412

IMG_1520432824912_1520433325516

IMG_1520436034383_1520460955541 IMG_1520436038476_1520460957030 IMG_1520436039051_1520460957133 IMG_1520436039376_1520460957232 IMG_1520436039827_1520460957333 IMG_1520436040755_1520460957435 IMG_1520436041887_1520460957843 IMG_1520436042621_1520460958143