Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 24/1/2019 trường Mầm Non Bình Hoà tổ chức lễ hội ẩm thực vui xuân 2019 cho các chấu trong không khí vui tươi. Đón chào Xuân Kỷ hợi 2019. A3B47A7B-32DF-4804-9563-9477212BAF67

0C80CD17-20FA-46B5-9D4B-145453065FA0

 

 

 

 

 

FBFA08FB-B998-41CA-B245-B54BEE7D07F9

0E6CCE26-3D56-4C33-9218-3CEFF50AFA16

 

 

B6804B54-D8E1-4472-AED6-8BEC9CAC2BEC

292EACB7-A43F-4FB5-9012-CC4B9E05C7A4

8EE364D7-2B51-423E-BB32-9934EF2214CDNgày 23/1/2019 trường Mầm Non Bình Hoà tổ chức Văn nghệ mừng xuân Kỷ hợi cho các cháu. 48C6EFEB-3E33-4A17-8816-DBE6CA128E50

A1757434-D28A-480D-AB88-FBB2DE915AFD

DB4B7B39-947F-4208-B29E-28CE5C80C69E

738D4CC9-D211-43AD-B15D-790C8C2FDA5E

C88952BD-844C-4D92-A3B4-8E9418091BED

43F07282-94C7-47E3-BF91-DA8F834CC165

C8863F51-FFF9-4585-94E8-D09899072C92

3CA17DAF-8CB3-4407-9FA6-AD1C0099EB6E

18024A2E-B738-4BEA-91F9-FCE40D6D02F9

BFF2FBA0-34B3-4B01-B03D-05B95BFFF033

2307AFE1-C17A-416A-8A7E-776438F6B9EB