081EBA7C-B76D-41A9-AE93-B80A60F3018E 48EF1A9B-68A7-41EE-8A90-E8977547CE5F C478FF85-D3B3-4EEB-8F15-994DD1B3CA26 4260463C-4CC8-4320-B12D-439E83EBE40C 06B95FAA-FE0B-45B3-BC83-DA041B399333 54485278-DF85-4A8B-9EE3-DDAC23F88C4F 85F58E2C-C002-408E-B0A2-BE300306A68B CAB7BD97-A8E8-495E-8153-59D3075D59D4 DA9FFBA7-FF02-4EE7-90D4-CCE6433CC4AE DA0B9682-16A7-4528-8925-12EBF429B6BD 4715C2E4-23FA-4321-BB1B-BB58E751601C 2DFBA2E5-8B10-4ED7-97F2-5A3B9A15F850 40703F3A-5E2D-4015-BAE0-10FBE3D369E5 847F4C1A-FE6F-4FB6-BBB8-B4073F27CAFAĐể cho trường lớp được sạch sẽ và môi trường xanh sạch đẹp…Hàng tháng, toàn thể CB.GV.NV tổng vệ sinh như: nhổ cỏ, trồng cây rau, cây xanh, trồng  hoa…

Để chuẩn bị cho các cháu 5 tuổi ra trường và vào học lớp 1. Trường Mầm non Bình Hoà tổ chức cho các cháu Khối lớp Lá tham quan trường Tiểu học Bình Hoà 2. Các cháu được làm quen với Cô giáo, các anh/chị và nề nếp học tập ở trường Tiểu học.9284474D-A450-47A9-8E36-63DF0A905D96 E71D691C-BCAD-4994-9DA7-14D8F714AD19 74DF9023-56E0-4E16-98BE-C562FCEB7491 49D82574-C68E-4B0B-85F2-0FC0A0275769 81AF4505-C266-4D18-9BAA-FC094B2B791F 9D9C6871-E04F-41FE-9678-D794DD5D023B 1F931058-A0DA-47ED-B38C-C086B4B61B80 E086A530-2291-46BF-8FB3-1990062712C3 31DD83E0-AEC3-441A-8B7A-768C8C5405A2 D80D0046-8FC3-4E54-ABC0-64F34ADAB657

Lúc 7giờ 30 phút, ngày 31/5/2019 trường Mầm non Bình Hoà tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019 trong không khí vui vẻ.0C13BDC1-8300-4AFD-A561-BFF944BD0BF5 B86497F7-F2EA-415D-BD59-ECEE903C9A11 F59239DC-4B75-42B2-8F1F-9B78D5513A57 D8B5A8ED-986F-4D54-95DA-88B7AD7CEFC4 AB353950-9EBC-4CEB-AEA1-73A4E8BDA2C4 F09BB90B-005C-4624-AC55-5DE81B8E8FE9 6F47A0A4-D57B-43E9-A0EC-ED1C8BAD2545 42D5BC7D-62D6-40D6-B4E9-AD4D174FEB29 7EA98C05-AC85-4866-9BCF-66FE689608C7 ECCBAD30-2CE3-4BB3-9AA6-D6E3A9CFBE0C 4A952CFC-F07E-4526-B5A5-161D15AC3D00 97BB91A6-9780-4DE2-9D52-EF462EC89EF8 87840BFA-C9D0-46F9-AE75-296BB100DC9D 219E5FC2-FEC8-4637-90CB-516847964E48 87458797-C288-4B4C-8659-60983E193115 2E7DA865-738D-410A-BA44-742CB8A326CB

  • Lúc 17 giờ, ngày 7/3/2019 toàn thể CB.GV.NV  trường Mầm Non Bình Hoà tham gia sinh hoạt cãu lạc bộ 8/3 trong không khí vui vẻ và hạnh phúc.CBF54B3F-E433-4F8F-8F27-03CC7D5EA825 26AA941E-6467-46EA-9E36-5267192079F8 2BCA1C53-2F0C-4828-9B08-7C4596AF611C EC9CDAB8-F849-41E1-9B37-D1F1DA5703DD FE2ABB51-AF18-4805-B755-9B2FAF014F3D 696CF9DD-E6AE-46FE-9E7B-86859FCDDA76 1FB88F08-B3DF-40EB-862A-F5A66D563682 67C6ADB5-5387-44CB-89AB-78670CAE6218 9C670C78-CF3A-4202-BD23-9D2CAB20D174 C6737E91-B97A-46AA-A13C-2F65EA08C490 3F8CB74D-51DF-46E0-9C6A-9B5549437E32 Đọc tiếp

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 24/1/2019 trường Mầm Non Bình Hoà tổ chức lễ hội ẩm thực vui xuân 2019 cho các chấu trong không khí vui tươi. Đón chào Xuân Kỷ hợi 2019. A3B47A7B-32DF-4804-9563-9477212BAF67

0C80CD17-20FA-46B5-9D4B-145453065FA0

 

 

 

 

 

FBFA08FB-B998-41CA-B245-B54BEE7D07F9

0E6CCE26-3D56-4C33-9218-3CEFF50AFA16

 

 

B6804B54-D8E1-4472-AED6-8BEC9CAC2BEC

292EACB7-A43F-4FB5-9012-CC4B9E05C7A4

8EE364D7-2B51-423E-BB32-9934EF2214CDNgày 23/1/2019 trường Mầm Non Bình Hoà tổ chức Văn nghệ mừng xuân Kỷ hợi cho các cháu. 48C6EFEB-3E33-4A17-8816-DBE6CA128E50

A1757434-D28A-480D-AB88-FBB2DE915AFD

DB4B7B39-947F-4208-B29E-28CE5C80C69E

738D4CC9-D211-43AD-B15D-790C8C2FDA5E

C88952BD-844C-4D92-A3B4-8E9418091BED

43F07282-94C7-47E3-BF91-DA8F834CC165

C8863F51-FFF9-4585-94E8-D09899072C92

3CA17DAF-8CB3-4407-9FA6-AD1C0099EB6E

18024A2E-B738-4BEA-91F9-FCE40D6D02F9

BFF2FBA0-34B3-4B01-B03D-05B95BFFF033

2307AFE1-C17A-416A-8A7E-776438F6B9EB

Ngày 16/1/2019 PGD &ĐT Thị xã Thuận An tổ chức Tổng kết Hội thi GVDG-CDG cấp Thị
BGH, GV va CD đén tham dự. D22656AE-B74D-4FD4-8989-D9BAB4C2AC93

7D314EAA-2B75-486E-B22C-B3AD47E9F58D

F70C85EB-AEC6-4F66-B33D-D966FA5F4078

2C26799B-817D-4C0B-B3A1-BA69445040ED

6DB50331-F911-4D68-8FC9-A46F698121F3

12ADB33F-ED32-44C2-932A-A30088140A80

7ABEF273-66E2-48D5-924A-30D619EB463E

CE18D1C3-31C3-4213-828B-A24F7F29967E

B66971F1-61F8-4E93-B38B-49752DFBA18B

3B512BEF-E488-4A4B-88D5-3428BBAB91E9