• Lúc 17 giờ, ngày 7/3/2019 toàn thể CB.GV.NV  trường Mầm Non Bình Hoà tham gia sinh hoạt cãu lạc bộ 8/3 trong không khí vui vẻ và hạnh phúc.CBF54B3F-E433-4F8F-8F27-03CC7D5EA825 26AA941E-6467-46EA-9E36-5267192079F8 2BCA1C53-2F0C-4828-9B08-7C4596AF611C EC9CDAB8-F849-41E1-9B37-D1F1DA5703DD FE2ABB51-AF18-4805-B755-9B2FAF014F3D 696CF9DD-E6AE-46FE-9E7B-86859FCDDA76 1FB88F08-B3DF-40EB-862A-F5A66D563682 67C6ADB5-5387-44CB-89AB-78670CAE6218 9C670C78-CF3A-4202-BD23-9D2CAB20D174 C6737E91-B97A-46AA-A13C-2F65EA08C490 3F8CB74D-51DF-46E0-9C6A-9B5549437E32 Đọc tiếp

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 24/1/2019 trường Mầm Non Bình Hoà tổ chức lễ hội ẩm thực vui xuân 2019 cho các chấu trong không khí vui tươi. Đón chào Xuân Kỷ hợi 2019. A3B47A7B-32DF-4804-9563-9477212BAF67

0C80CD17-20FA-46B5-9D4B-145453065FA0

 

 

 

 

 

FBFA08FB-B998-41CA-B245-B54BEE7D07F9

0E6CCE26-3D56-4C33-9218-3CEFF50AFA16

 

 

B6804B54-D8E1-4472-AED6-8BEC9CAC2BEC

292EACB7-A43F-4FB5-9012-CC4B9E05C7A4

8EE364D7-2B51-423E-BB32-9934EF2214CDNgày 23/1/2019 trường Mầm Non Bình Hoà tổ chức Văn nghệ mừng xuân Kỷ hợi cho các cháu. 48C6EFEB-3E33-4A17-8816-DBE6CA128E50

A1757434-D28A-480D-AB88-FBB2DE915AFD

DB4B7B39-947F-4208-B29E-28CE5C80C69E

738D4CC9-D211-43AD-B15D-790C8C2FDA5E

C88952BD-844C-4D92-A3B4-8E9418091BED

43F07282-94C7-47E3-BF91-DA8F834CC165

C8863F51-FFF9-4585-94E8-D09899072C92

3CA17DAF-8CB3-4407-9FA6-AD1C0099EB6E

18024A2E-B738-4BEA-91F9-FCE40D6D02F9

BFF2FBA0-34B3-4B01-B03D-05B95BFFF033

2307AFE1-C17A-416A-8A7E-776438F6B9EB

Ngày 16/1/2019 PGD &ĐT Thị xã Thuận An tổ chức Tổng kết Hội thi GVDG-CDG cấp Thị
BGH, GV va CD đén tham dự. D22656AE-B74D-4FD4-8989-D9BAB4C2AC93

7D314EAA-2B75-486E-B22C-B3AD47E9F58D

F70C85EB-AEC6-4F66-B33D-D966FA5F4078

2C26799B-817D-4C0B-B3A1-BA69445040ED

6DB50331-F911-4D68-8FC9-A46F698121F3

12ADB33F-ED32-44C2-932A-A30088140A80

7ABEF273-66E2-48D5-924A-30D619EB463E

CE18D1C3-31C3-4213-828B-A24F7F29967E

B66971F1-61F8-4E93-B38B-49752DFBA18B

3B512BEF-E488-4A4B-88D5-3428BBAB91E9

Ngày 15/11/2018 trường MN Bình Hòa tổ chức tuyên truyền sữa học đường đến với PHHS trong trường

Ngày 20/11/2018 Trường MN Bình Hòa tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tại Bến Tre